2017-06-19T10:30:28+00:00

Project Description

בית פרטי כ-300 מ"ר בנוי על מגרש ששטחו כחצי דונם
סגנון מודרני

דרישות התכנון:
לאחר דרישת הלקוחות ליצור הפרדה בין היחידה המרכזית ליחידת המשנה תוכננה יח"ד מרכזית בקומת קרקע ועוד שתי יחידות משנה בקומה א'.
בית בסדר גודל זה, על מגרש סטנדרטי, מהווה אתגר בתכנון חזית החוץ
בשלב ראשון לצורך ריכוך המאסה הגדולה תוכננו החזיתות באופן מדורג על ידי משחק של קוביות ואלמנטים דקורטיביים
בשלב שני נעשה עיבוד נוסף לחזיתות על ידי שילוב של חומרים שונים, טיח אבן ועץ

שלב נוכחי– מאוכלס