2017-06-26T14:56:28+00:00

Project Description

בית פרטי כ- 200 מ"ר

דרישות התכנון:

יח"ד מרכזית בקומת קרקע + יחידת משנה בקומה א'

יחידת המשנה תוכננה בחלק הרחוק מדרך הגישה כדי ליצור חזית מדורגת

הוספת גג רעפים ואבן בריק לסגנון הבניה המודרני יוצר שילוב של סגנונות ומעניק מראה עדין לחזית

האוירה מסביב כפרית, הסגנון מודרני

שלב נוכחי – התארגנות לביצוע

לצפייה בתצוגת 360 מעלות