2017-06-19T10:29:20+00:00

Project Description

בית פרטי כ- 220 מ"ר בנוי בשתי קומות
סגנון עירוני

עקרון התכנון הנו:
תכנון לגובה כדי לאפשר מקסימום שטח לפיתוח וגינון
בקומת קרקע חללים ציבוריים הכוללים גם חלל משפחה וחדר עבודה
בקומה א' – חללים פרטיים
תכנון חוץ המבנה מאופיין בשילוב חומרים ואלמנטים דקורטיביים לצורך יצירת חזית עדינה ומטופלת

שלב נוכחי – גמר תכנון. קיים היתר בניה